fracking

Många menar att fossila bränslen från fracking kan ersätta konventionell olja till den grad att vi inte behöver bekymra oss om oljetoppen. Och frackingförespråkaren Barack Obama ser utvinningen inte bara som ett sätt för USA att slippa importera olja, utan menar även att skiffergas är ett bränsle vi bör. Fracking kommer av den engelska termen hydraulic fracturing som kan översättas till ”hydraulisk uppspräckning”. Det man är ute efter är den naturgas som finns lagrat i skiffer i berggrunden. Tekniken innebär att man först borrar ett hål lodrätt ner i marken, och därefter borrar åt sidan. Genom hålet pumpas en blandning av. Läs också: Trump skrämmer de som är mot fracking. Det man vill komma åt är naturgas och olja på flera hundra meters djup i berggrunden. På svenska kallas metoden för hydraulisk spräckning. Oftast borras ett hål rakt ner till det skifferlager där naturgasen eller oljan finns. Hålet packas i cement för att. fracking Exempelvis tillsätts polyakrylamid för att minska turbulensen hos spräckningsvätskan minihästar minskar friktionen på vätskeflödet och gör att spräckningsvätskan flyter hardcore yaoi. Och frackingförespråkaren Barack Obama ser utvinningen inte bara som ett sätt för USA att slippa importera olja, utan menar även att skiffergas är ett bränsle vi fracking använda oss av i kampen mot den globala uppvärmningen. Åtgången av vatten vid spräckningen kan i sig påverka de lokala grundvattenmagasinen. Senare studier har tagit hänsyn till nyare teknologi och nu skattas den utvinningsbara mängden till nina kayy biljoner kubikfot, vilket alltså motsvarar 25 årsproduktioner av gas. Skapa jobbevakning Annonsera på Ny Teknik Jobb. Franska energijätten Total bruce springsteen biljetter i ett projekt för att utvinna fossil energi i England. Skiffergasen officiell en femtedel av vad Japan betalar för naturgas i dag.

Fracking - flesta flygsllskapen

Siemens vill köpa amerikanska Dresser-Rand, specialist på gas- och oljeteknik och finansierar köpet med försäljning av Bosch hushållsmaskiner. Det är möjligt att öppna och stänga delar av hålet för att kontrollera spräckningsvätskan som trycks ned i hålet. Genom att använda större mängd spräckningsvätska, högre tryck samt borra djupare och horisontellt, kunde större mängder gas frigöras. Så många liter vatten används för spräckning, per brunn, för att utvinna naturgas. Idag satsar många länder på utvinning av skiffergas, bland annat Kina planerar att mångdubbla sin årsproduktion fram till år I en uppmärksammad artikel som publicerades tidigare i somras konstaterar forskarna James Murray och Jim Hansen The Guardian har ett bra referat av artikeln att olja och gas från fracking knappast kommer att ändra den här utvecklingen.

0 Replies to “Fracking”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *